Terénne úpravy

Ponúkame služby mini zemným strojom: 

  • terénne úpravy
  • vyrovnanie pozemku
  • výkop a presun zeminy
  • úprava povrchov pomocou pôdnej frézy
  • preoranie trávnika na zeminu
  • navozenie a rozprestretie ornice
  • klčovanie koreňov
  • vysievanie trávnikov strojom

Strojníkom je záhradný Ing. s 10-ročnou praxou, čo predpokladá kvalitu a odborné rady k terénnym úpravám.

Služby vykonávané silným prúdom vzduchu:

  • bezdotykové výkopy a presádzanie stromov
  • odvodnenie trávnikov a hlinených plôch (airifikácia) 

Spomínané služby poskytujeme mini bagrom, na ktorom podľa potreby meníme nástroje. Okrem širokej a úzkej lyžice to sú najmä rekultivátor zeminy a tvrdých povrchov a jednotka siatia, ako aj trojzubec na klčovanie koreňov a vyhrabávanie balvanov.
Stroj ponúka predovšetkým výhodu vo svojej obratnosti, a to vďaka kĺbovému otáčavému mechanizmu vo svojom strede.
Vďaka tomu nepoškodzuje trávnik na už existujúcich záhradách (na rozdiel od pásových mini bagrov).